Resultater 2018 - Siff

Resultater - markprøve 2018

 

2018 blev året hvor Siff toppede alle de tidligere præstationer og leverede i både forårets og efterårets vinderklasser.

Det blev også året hvor jeg for første gang fik taget mig modet til at skyde fugl for min egen hund.

At jeg skulle få min debut på min første Skt. Hubertus prøve var måske ikke det mest optimale, men det lykkedes så fint og den første fasan for Siff og min egen Beretta side by side faldt med det smukke vadehav i baggrunden omgivet af de bedste venner og hundekollegaer og bragt retur til mig af den bedst tænkelige jagtkammerart

19.03.2018 - Vejen,

Engelsk Setter Klub I Danmark

Dommer: Poul Erik Dahl

International Vinderklasse:

1.VK m CK CACIT CACT

 

Siff viser på græs i god vind et stort særdeles velanlagt søg, udnytter vind og terræn på bedste måde, farten er høj og stilen smuk, langstrakt aktion, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen føres pænt med bevægelse. Siff opnår høj rejst stand, avancerer villig, følger godt op, opnår ny stand, avancerer villig , rejser præcis parhøns, Siff er komplet rolig i opfløj og skud. 2 slip Siff bevarer det gode indtryk. Siff viser sekundering på makker resultat løse stand. fortsætter

---

2. Heat. Kat 53. I/S Bjergkassens Siff. kategori 1a mod Kat nr 55. E/S Nordvestjydens Pilip, kategori 2b

Siff viser et stort velanlagt bredsøg, farten er høj og stilen smuk, Siff opnår stand , følger godt op, opnår ny stand, avancerer villig, rejser præcis parhøns, Siff er rolig i opfløj og skud. Pilip starter passende stort, støder parhøns, bedre respekt kunne ønskes, makker udnytter par høns bagved Pilip. Begge fortsætter Siff i kategori 1a, Pilip i kategori 2b.

---

Siff mod Athos. Hurtig viser det sig at Siff ligger over Athos i format. Siff over Athos

---

1 vinder I/S Siff er en hund af et betydelig stort format, med en fejlfri dags præsentation, 2 komplette fugle tagninger på dagen. En meget værdig 1 vinder der tildeles ck og cacit.

30.03.2018 - Brønderslev,

Dansk Irsk Setter Klub

Dommer: Allan Nissen

Vinder klasse: 1.VK m CK

 

Bjerkaasen's Bs-Siff slips i modvind på stub, søget et stort og vel anlagt med god udnyttelse af vind og terræn, farten er høj, stilen er smuk med hovedet over ryglinje og en god flad galop aktion, halen bæres pænt uden bevægelser, der ses en fasan i slippet som letter ude til venstre i side, 2 slip nu ved en remisse, hurtigt opnår Siff en højrejst stand, avancere villigt på ordre, udpeger præcist en fasanhøne, helt rolig i opflugt og skud. 3 slip på græs og stub bevare indtrykket. forsætter i vk med 1 b 166 Allan Nissen.

---

2. heat og matchning.

Bjerkaasens BS-Siff – overført med 1B

Krageredens Maggie – overført med 2B.

Siff - Maggie

Begge hunde slippes på stub i modvind og anlægger et godt søg foran fører. Hurtigt viser det sig, at Siff ligger over Maggie i alle facetter som stil, aktion, søgsbredde og reviering.

Finale

Siff – Maggie. Slippes på stub i modvind. Siff søger stort og godt i en smuk stil. Maggie søger passende stort i en acceptabel stil. Siff over Maggie.

---

Motivering

1. vinder m. CK: Bjerkaasens BS-Siff, fører Heidi Nørgaard Jensen. En stilren hund af meget stort format med en komplet fugletagning på dagen. Vinder finalen på

langt bedre format, stil og søg.

04.04.2018 - MIDT-SJÆLLAND, Dansk Pointer Klub

Dommer: Allan Bredsgaard

International Vinderklasse: 6.VK

 

Starter på græs i modvind. Anlægger her et godt anlagt søg, i høj fart. Stilen den er smuk med hoved ført over ryg med en langstrakt galop og halerørelse. Opnår stand, fasan kok flygter ret foran, der er fuld respekt.Senere ved vending bringes der fasanhøne til flugt, kunne her vise lidt bedre respekt, kaldes til orden.2.Slip på raps, viser her igen et godt anlagt søg, opnår stand ved markskel, avancere villigt på ordre, men kan ikke påvise vildt. 3.Slip på stub, opnår hurtig stand ved skel, avancere meget villigt i flere tempi og rejser præcist fasan kok, der er komplet ro i flugt og skud. Fortsætter som kat. 2B. 419. Allan Bredsgaard.

20.09.2018 - SINDAL,

Dansk Kennel Klub

Dommer: Flemming Sørensen

Brugsklasse: 1. præmie

 

Bjerkaasen´s Bs-Siff slippes i roer i modvind, hvor den anlægger et stort og særdeles velanlagt søg med korrekte vendinger. Farten er høj og Siff arbejder i god kontakt med føreren. I 2.slip fortsætter Siff som i første omgang. Kaster sig i stand, umiddelbart derefter letter enlig agerhøne præcis foran Siff, komplet rolig da fuglen flygter.

I 3.slip arbejder Siff igen godt. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcist agerhøns. Komplet rolig i opflugt og skud. Viser en god apport med fin aflevering.

I et langt slip på stub arbejder Siff vedvarende i et stort og flot anlagt søg fra kant til kant. Farten er høj. Stilen er smuk med hovedet båret i niveau med ryglinjen,  jordvindende galopaktion, og pæn haleføring med momentvise bevægelser. 1. præmie Brugsklasse

28.09.2018 - Gl. TOFTEGAARD, Dansk Pointer Klub

Dommer: Erik Rimmen

Brugsklasse: 2. præmie

 

Sif slippes på stub/efterafgrøde i modvind. Søget er veltilrettelagt foran føreren i store brede slag. Farten høj. Stilen fortrinlig, højt båret hoved og hale, god langstrakt galop. Samarbejdet med føreren i orden. Sif opnår stand, som holdes godt. På ordre går Sif villigt frem på agerhøns, som letter. Sif er rolig under opflugt og skud. Der skydes en agerhøne som falder i toppen af grantræ. Senere udkastes en fugl for Sif som er rolig ved skud og apporterer korrekt den udkastede fugl. 2. slip på stub i modvind. Sif fortsætter sit gode arbejde fra første slip, opnår stand ved hegn. På ordre går Sif villigt frem uden at påvise vildt. Senere støder Sif agerhøns ved hegn.

2. pr. BKL

Prøvens bedste hund på Dansk Pointer Klubs 100 års jubilæums racedyst - Irsk setter holdet vinder

29.09.2018 - Stubbekøbing,

Dansk Irsk Setter Klub

Dommer: Sv.Aage Vad

International Vinderklasse: 1.VK m CK

 

Bjerkaasen's Bs-Siff afprøves i roer og søger langt ud til højre, og makkerhunden finder en fasan i venstre side. 2. slip i roer opnår Siff hurtigt stand. På ordre avancerer den villigt og rejser præcist en fasan. Der er ro i opflugten og Siff kan holdes i skuddet. Siff udviser en god apport. 3. slip på raps, viser Siff et stort og velanlagt søg, med brede udslag og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen og over, en energisk galopaktion og pæn ført hale med momentvis bevægelser. Fortsætter Kat 1B. Sv.Aage Vad 165.

---

2. Heat

Vilslev L Ready To Take Off 2.B

Bjerkaasen's Bs-Siff 1.B

Settermosen Casablanca 2.B

Haggelifjellets Rex 1.B

Settermosen Charites 1.B

Æblevangen Evian 1.B

Take Off – Siff

Take Off anlægger et stort og åbent søg i høj fart og smuk stil. Makkerhunden finder agerhøns bag Take Off.

Siff anlægger et stort og godt dækkende søg i høj fart og smuk stil. Opnår stand, avancerer villigt og rejser

præcis enlig agerhøne. Rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi.

Take Off udgår, Siff fortsætter.

---

Rangering:

Siff

Evian

Rex

Casablanca

Charites

 

Matchning

Evian – Siff

Begge starter et stort og velanlagt søg. Siff opnår stand. Evian nægter at sekunderer.. Siff avancerer villigt og rejser enlig agerhøne, rolig i opflugt og skud, der skydes forbi.. Siff over Evian som udgår.

Siff – Rex

Begge starter godt ud, men slippet stoppes hurtigt da Siff har en bedre dagspræstation.. Siff over Rex.

1. Vinder m. CK - Bjerkaasen's Bs-Siff v. Heidi N. Jensen, En meget effektiv hund af et stort format, med 3 fugltagniner på dagen og en næsten fejlfri dagspræstation betinger placering.

21.10.2018 - Ballum,

hos Tonny Lønne

Dommer: Flemming Sørensen

Skt. Hubertus: 1.vinder

 

Anlægger i 3 slip et klassesøg. Har 2 perfekte situationer med rejs og ro i opflugt. Ved 2. situation fældes en fasan i 1 skud. Viser en flot apport. Føres på bedste vis. Perfekt samarbejde mellem hund og fører!! En fejlfri ekvipage.