Resultater 2021 - Siff

Resultater - markprøve 2021

 


11.03.2021 - DJ Tuse Næs

Dommer: Allan Nissen

International Vinderklasse: 1.VK m CK 

 

Bjerkaasen's Bs-Siff slip på stub og vintersæd anlægger et stort og velanlagt søg i høj fart og en smuk stil med højt båret hoved god galop aktion halen bæres pænt, senere bliver stilen god med hovedet i og over ryglinje god lidt stikkende galop aktion. 2 slip her går siff igen i et stort velanlagt søg har 2 gange stand hvor hun ikke påviser vildt, ved den sidste går hun frem i terrænet og opnår en ny stand, avancere kort og udpeger præcist et par agerhøns, helt rolig ved opflugt og skud. Forsætter med 1 b.


2. heat og matchning:

Bjerkaasens BS Siff- Æblevangen Evian (omprøvning)
Siff viser et stort og velanlagt søg i god kontakt til føreren. Stilen er smuk med højt båret hoved og en god
jordvindende galopaktion.
Evian viser et stort og godt anlagt søg, men har flere slag bag om føreren. Farten er høj, stilen er god, men
nu i en lidt tung galopaktion.
Begge fortsætter og bevarer deres kategori 1b – dog med et plus til Siff


Bjerndrup Neagu mod Bjerkaasens BS-Siff
Neagu anlægger et passende stort søg, trættes her i slippet.
Siff udviser et stort og velanlagt søg i høj fart og smuk stil.
Bjerkaasens BS-Siff over Bjerndrups Neagu
Bjerndrups Neagu placeres som 3.vinder og Bjerkaasens BS-Siff fortsætter til finalen
Finalen
Bjerkaasens BS-Siff mod Tobølbjergs Naugthy
Begge anlægger et stort og godt søg i god kontakt med førerne. Dog dækker Siff mere terræn end Naugthy,
der også slutter med en forkert vending.
Bjerkaasens BS-Siff over Tobølbjergs Naugthy
Tobølbjergs Naugthy placeres som 2.vinder og Bjerkaasens BS-Siff bliver 1.vinder


1 vinder IS Bjerkaasens BS-Siff er en hund af meget stort format og en værdig vinder af vinderklassen på
Tuse Næs. 1 fugletagning med rejs - Tildeles CK

21.03.2021 - Tuse Næs,

Dansk Irsk Setter Klub

Dommer: Mogens Vestergaard Hansen

Vinder klasse: 1.VK m CK

 

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff Irsk Setter Siff afprøves på græsmark. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk til fortrinlig med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, samt halerørelse. Siff opnår stand. Avancerer frem og tager ny stand. Inden føreren er fremme til en jagtbar situation, flygter parhøns ret foran hunden, som er rolig i opflugt. Siff afprøves i yderligere 3 slip på henholdsvis raps, vintersæd og græs. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår. Sekunderer makkerhunden spontant på lang afstand. Opnår stand i kanten af gravhøj, hvor makkerhunden lige havde stand. løser selv. I 3. slip på raps opnår Siff stand i kanten af bevoksning. Avancerer i bevoksningen mellem træer og buske. Agerhøne kommer flyvende fra området, situationen kan ikke bedømmes. I sidste slip opnår Siff stand i bunden af marken. Går villigt frem på ordre og rejser præcist parhøns. Er komplet rolig i opflugt od skud. Fortsætter med 1A.


2. heat og matchning:

Siff / Adeen
Siff afsøger marken i et meget bredt anlagt søg, hvor der er for lidt dybde / fremdrift imellem slagene.
Adeen søger meget offensivt, med et par enkelte slag, der er for åbne.
Begge fortsætter


Siff / Adeen
Siff søger fornuftigt ned langs med kanten af marken og tager stand. Løser selv kort efter. Søger herefter
med brede udslag foran sin fører.
Adeen har et enkelt brede slag foran sin fører med tilpas dybde imellem slagene, herefter bliver søget for
åbent anlagt.
Siff over Adeen.


1. vinder med CK og 1B Bjergkaarsen IS BS Siff
En hund der er en værdig 1. vinder med et stort format. Har en komplet fugletagning på dagen. Der ønskes
mere dybde imellem slagene under eftermiddages afprøvninger, hvilket betinger den afsluttende
kategorisering.

Prøvens bedste hund på Dansk Pointer Klubs 100 års jubilæums racedyst - Irsk setter holdet vinder

29.09.2018 - Stubbekøbing,

Dansk Irsk Setter Klub

Dommer: Sv.Aage Vad

International Vinderklasse: 1.VK m CK

 

Bjerkaasen's Bs-Siff afprøves i roer og søger langt ud til højre, og makkerhunden finder en fasan i venstre side. 2. slip i roer opnår Siff hurtigt stand. På ordre avancerer den villigt og rejser præcist en fasan. Der er ro i opflugten og Siff kan holdes i skuddet. Siff udviser en god apport. 3. slip på raps, viser Siff et stort og velanlagt søg, med brede udslag og i god kontakt til føreren. Farten er høj. Stilen er smuk, med hovedet ført i niveau med ryggen og over, en energisk galopaktion og pæn ført hale med momentvis bevægelser. Fortsætter Kat 1B. Sv.Aage Vad 165.

---

2. Heat

Vilslev L Ready To Take Off 2.B

Bjerkaasen's Bs-Siff 1.B

Settermosen Casablanca 2.B

Haggelifjellets Rex 1.B

Settermosen Charites 1.B

Æblevangen Evian 1.B

Take Off – Siff

Take Off anlægger et stort og åbent søg i høj fart og smuk stil. Makkerhunden finder agerhøns bag Take Off.

Siff anlægger et stort og godt dækkende søg i høj fart og smuk stil. Opnår stand, avancerer villigt og rejser

præcis enlig agerhøne. Rolig i opflugt og skud. Der skydes forbi.

Take Off udgår, Siff fortsætter.

---

Rangering:

Siff

Evian

Rex

Casablanca

Charites

 

Matchning

Evian – Siff

Begge starter et stort og velanlagt søg. Siff opnår stand. Evian nægter at sekunderer.. Siff avancerer villigt og rejser enlig agerhøne, rolig i opflugt og skud, der skydes forbi.. Siff over Evian som udgår.

Siff – Rex

Begge starter godt ud, men slippet stoppes hurtigt da Siff har en bedre dagspræstation.. Siff over Rex.

1. Vinder m. CK - Bjerkaasen's Bs-Siff v. Heidi N. Jensen, En meget effektiv hund af et stort format, med 3 fugltagniner på dagen og en næsten fejlfri dagspræstation betinger placering.

21.10.2018 - Ballum,

hos Tonny Lønne

Dommer: Flemming Sørensen

Skt. Hubertus: 1.vinder

 

Anlægger i 3 slip et klassesøg. Har 2 perfekte situationer med rejs og ro i opflugt. Ved 2. situation fældes en fasan i 1 skud. Viser en flot apport. Føres på bedste vis. Perfekt samarbejde mellem hund og fører!! En fejlfri ekvipage.