Resultater 2021 - Siff

Resultater - markprøve 2021

 


11.03.2021 - DJ Tuse Næs

Dommer: Allan Nissen

International Vinderklasse: 1.VK m CK 

 

Bjerkaasen's Bs-Siff slip på stub og vintersæd anlægger et stort og velanlagt søg i høj fart og en smuk stil med højt båret hoved god galop aktion halen bæres pænt, senere bliver stilen god med hovedet i og over ryglinje god lidt stikkende galop aktion. 2 slip her går siff igen i et stort velanlagt søg har 2 gange stand hvor hun ikke påviser vildt, ved den sidste går hun frem i terrænet og opnår en ny stand, avancere kort og udpeger præcist et par agerhøns, helt rolig ved opflugt og skud. Forsætter med 1 b.


2. heat og matchning:

Bjerkaasens BS Siff- Æblevangen Evian (omprøvning)
Siff viser et stort og velanlagt søg i god kontakt til føreren. Stilen er smuk med højt båret hoved og en god
jordvindende galopaktion.
Evian viser et stort og godt anlagt søg, men har flere slag bag om føreren. Farten er høj, stilen er god, men
nu i en lidt tung galopaktion.
Begge fortsætter og bevarer deres kategori 1b – dog med et plus til Siff


Bjerndrup Neagu mod Bjerkaasens BS-Siff
Neagu anlægger et passende stort søg, trættes her i slippet.
Siff udviser et stort og velanlagt søg i høj fart og smuk stil.
Bjerkaasens BS-Siff over Bjerndrups Neagu
Bjerndrups Neagu placeres som 3.vinder og Bjerkaasens BS-Siff fortsætter til finalen
Finalen
Bjerkaasens BS-Siff mod Tobølbjergs Naugthy
Begge anlægger et stort og godt søg i god kontakt med førerne. Dog dækker Siff mere terræn end Naugthy,
der også slutter med en forkert vending.
Bjerkaasens BS-Siff over Tobølbjergs Naugthy
Tobølbjergs Naugthy placeres som 2.vinder og Bjerkaasens BS-Siff bliver 1.vinder


1 vinder IS Bjerkaasens BS-Siff er en hund af meget stort format og en værdig vinder af vinderklassen på
Tuse Næs. 1 fugletagning med rejs - Tildeles CK

21.03.2021 - Tuse Næs,

Dansk Irsk Setter Klub

Dommer: Mogens Vestergaard Hansen

Vinder klasse: 1.VK m CK

 

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff Irsk Setter Siff afprøves på græsmark. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk til fortrinlig med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, samt halerørelse. Siff opnår stand. Avancerer frem og tager ny stand. Inden føreren er fremme til en jagtbar situation, flygter parhøns ret foran hunden, som er rolig i opflugt. Siff afprøves i yderligere 3 slip på henholdsvis raps, vintersæd og græs. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår. Sekunderer makkerhunden spontant på lang afstand. Opnår stand i kanten af gravhøj, hvor makkerhunden lige havde stand. løser selv. I 3. slip på raps opnår Siff stand i kanten af bevoksning. Avancerer i bevoksningen mellem træer og buske. Agerhøne kommer flyvende fra området, situationen kan ikke bedømmes. I sidste slip opnår Siff stand i bunden af marken. Går villigt frem på ordre og rejser præcist parhøns. Er komplet rolig i opflugt od skud. Fortsætter med 1A.


2. heat og matchning:

Siff / Adeen
Siff afsøger marken i et meget bredt anlagt søg, hvor der er for lidt dybde / fremdrift imellem slagene.
Adeen søger meget offensivt, med et par enkelte slag, der er for åbne.
Begge fortsætter


Siff / Adeen
Siff søger fornuftigt ned langs med kanten af marken og tager stand. Løser selv kort efter. Søger herefter
med brede udslag foran sin fører.
Adeen har et enkelt brede slag foran sin fører med tilpas dybde imellem slagene, herefter bliver søget for
åbent anlagt.
Siff over Adeen.


1. vinder med CK og 1B Bjergkaarsen IS BS Siff
En hund der er en værdig 1. vinder med et stort format. Har en komplet fugletagning på dagen. Der ønskes
mere dybde imellem slagene under eftermiddages afprøvninger, hvilket betinger den afsluttende
kategorisering.

02.10.2021 - Tuse Næs,

Danmarks Jægerforbund

Dommer: Hans Peter Clausen

Vinder klasse: 2.VK 

 

kritik følger

10.10.2021 - Vejen,

Danmarksmesterskabet 2021

Dommer: Joakim Skovgaard Larsen

1. vinder og Danmarksmester 2021


1. slip i stub med efterafgrøder i modvind. Siff anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg med prima udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved, en flad og langstrakt galop i en smidig aktio, halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. Under koblingsordre finder makkerhund agerhøns på terrænet. 2. slip i stub med efterafgrøder i modvind. Søg, fart og stil som 1. slip. Siff opnår liggende stand ved hegn, inder fører og skytter er på plads letter agerhøns foran Siff uden Siff er skyld heri, respekt da agerhøns flygter. Senere opnår Siff højrejst stand ved hegn, da fører og skytter er på plads men inden rejse ordre letter enlig agerhøne, ro i opflugt og skud, Siff fastholder standen og avancerer villigt på ordre og rejser flere agerhøns i hegn, der skydes ikke, ro i opflugt. Siff viser senere en god apport på udkastet fugl. FORTSÆTTER 1B


Kritik fra 2. heat:

UniQ / Siff
Afprøves i roer:
Straks hundene er sluppet opnår Siff stand. På ordre rejser Siff villigt og præcist en flok agerhøns. Der er ro i
opflugt og skud. Udviser god apport.
UniQ opnår stand, kort efter Siff, i samme område. Udløser selv.
Siff over UniQ


rangeret som nr. 1 efter 2. Heat

Matchning (finaleslip)
Siff / Lui
Afprøves i olieræddike:
Begge hunde starter med at afsøge marken fra kant til kant. Som slippet skrider frem, kommer Lui på afsøgt
terræn, hvor Siff mere og mere ”tager teten”.
Lui opnår stand. Da skytterne er på plads og lige inden Lui’s føre giver rejseordre, udløser Lui selv.
Siff over Lui.


Siff bliver 1. vinder og en værdig vinder af Danmarksmesterskabet 2021

Motivering:
1. vinder med CK og Danmarksmester 2021:
DKCH DKJCH INTBRCH Bjerkaasen’s Bs-Siff, v/ Heidi Nørgaard Jensen.
En hund af et betydeligt format, med 2 fugletagninger på dagen. Slog til på det rigtige tidspunkt med fugletagning nr. 2 om eftermiddagen. Bliver en        værdig vinder af Danmarksmesterskabet 2021.


29.11.2021 - Kogenheim/Frankrig

Int. FCI Field Trial

Dommer: Hans Peter Clausen

Int. FCI Field Trial: 1. Excellent 

 

kritik følger